Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Spoedgeval

Disclaimer

Disclaimer

Website
Stroomz besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Stroomz, noch haar gezondheidscentra, kunnen enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via deze site, daaronder eveneens begrepen technische storingen. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij uw zorgverlener, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst uw zorgverlener.

Peroonsgegevens
Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Het is mogelijk dat deze website diensten biedt die ervoor zorgen dat (persoonlijke) gegevens die u invoert zichtbaar zijn voor anderen. Wees voorzichtig met het openbaar maken van dergelijke gegevens.

E-mail
E-mails en alle bestanden die ermee worden verzonden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de persoon of entiteit aan wie ze zijn gericht. Als u deze e-mail ten onrechte heeft ontvangen, neem dan contact op met de systeembeheerder. Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is alleen bedoeld voor de genoemde persoon. Als u niet de genoemde geadresseerde bent, mag u deze e-mail niet verspreiden, verspreiden of kopiëren. Indien u deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen, gelieve de afzender onmiddellijk per e-mail op de hoogte te stellen en deze e-mail uit uw systeem te verwijderen. Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat het bekendmaken, kopiëren, verspreiden of enige actie ondernemen op basis van de inhoud van deze informatie ten strengste verboden is.